ΥΠΗΡΕΣΙΑ ARTISANAL CATERING

Με γνώμονα τα φρέσκα υλικά και τη γευστική αρτιότητα προσαρμόζουμε το μενού στην εκάστοτε εκδήλωση/παραγωγή. Φροντίζουμε για την ασφαλή (σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα) μεταφορά των προϊόντων και υιοθετούμε το πρότυπο της πράσινης ανάπτυξης, ως βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας.

Όλα τα γεύματα μπορούν να είναι και ατομικά συσκευασμένα.
Το προσωπικό μας τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και εφαρμόζονται όλα τα πρωτόκολλα HACCP και Covid-19

SAMPLE MENU